Skaarupgaard Skov udgør 46 ha. Hovedparten af skoven udgøres af løvtræer, herunder især bøg. Derudover består skoven af nåletræer, primært den klassiske Nordmannsgran der sælges som juletræer og pyntegrønt til omkringliggende kirker.

En række søer og vandløb er med til at give Skaarupgaard Skov atmosfære. Vi sætter selv stor pris på skoven og glæder os over, at den i dag benyttes af mange – både til fods, til hest og til jagt.

Det er muligt at købe færdigkløvet brænde fra Skaarupgaard Skov, ligesom vi tilbyder selvskovning efter nærmere aftale. Dette bidrager til, at skoven bliver holdt pæn og ryddelig.

Hvis du er interesseret i køb af træ og brænde, bedes du kontakte Godskontoret for nærmere information