Jagtterrænet på Skaarupgaard Gods består af skov, mark, remisser, moser og vandhuller. Jagten er meget vildtrig, hvilket ikke mindst skyldes et kontinuerligt stort arbejde med vildt- og terrænpleje.

Af hensyn til skovens gæster og rytterne på Skaarupgaard vil der blive informeret om, hvornår der afholdes jagter i skoven, idet skoven på disse dage vil være lukket.

Pt. er jagten lejet ud.

Hvis du er interesseret i at leje en jagt, bedes du kontakte Godskontoret for nærmere information.