Skaarupgaard Gods driver et jordareal på ca. 630 ha, inklusiv tilhørende landbrugsejendomme. 

Hovedparten af jorden anvendes til planteavl, herunder primært hvede, byg og raps. En stor del af kornet benyttes til foder, mens resten sælges til lokale landmænd og grovvarefirmaer.

Foruden korn producerer vi ca. 1.700 tons halm årligt fra egne marker, hvoraf hovedparten sælges til nærtliggende varmeværker. Halmen benyttes endvidere til de opstaldede heste i Ridecentret samt til opvarmning af bygningerne på Skaarupgaard.